Impressum

 

Aan het het fokprogramma van de Twentsche Weide Boomer pups zijn gerenommeerde dierenartsen verbonden. Het is dus een serieuze zaak,net als ons doel om de malafide hondenhandel van boomer honden,en het fokken van zieke rashonden concurrentie aan te doen.


Om de kans op een erfelijke aandoening bij de volgende generatie boomer puppies zo klein mogelijk te maken, fokken we met regelmaat kruisingen.

Rashonden zijn voor een groot deel van de genen homozygoot (een bepaalde eigenschap als het twee identieke kopieën van een gen heeft in een chromosomenpaar)

Dit kan tot stand komen als beide "boomer" ouders hetzelfde allel voor een gen doorgeven aan hun nakomeling. 


Wanneer je twee verschillende rashonden met elkaar kruist, krijg je pups die voor de meeste genen heterozygoot zijn. Dit geeft niet alleen een kleinere kans op erfelijke aandoeningen,ook functioneert het immuunsysteem beter. Daarnaast stellen wij eisen met betrekking tot de minimum leeftijd en gezondheid. 

Honden mogen alleen deelnemen aan het fokprogramma wanneer ze na een uitgebreid onderzoek, inclusief orthopedie, gezond zijn verklaard door de dierenarts.

 

De dierenarts neemt de patiëntenhistorie mee en let op aanwijzingen op een mogelijke erfelijke aandoening. 

Bij twijfel worden aanvullende onderzoeken (DNA of röntgenfoto's) gevraagd voor een hond,of wordt de hond niet toegelaten.

 

Ook wordt door Kennel Twentsche Weide veel aandacht besteed aan zowel voeding als ook de juiste match tussen de honden in sociaal gedrag en het voorkomen van schadelijke uiterlijke en inwendige gebreken of kenmerken. Kortsnuitige honden mogen alleen meedoen als ze gezond zijn en als ze gekruist worden met een langsnuitige hond.Geboren pups groeien op in een huiselijke sfeer, en uitgebreide informatie van alle pups zal worden bijgehouden

.

Wenst u verdere inlichtingen of heeft u vragen over een te verwachten nestje Boomer pups neem dan contact op.

U kunt Kennel Twentsche weide zowel per Mail/WhatsApp als telefonisch bereiken,

op werkdagen van Ma t/m Vrij vanaf 10:00/17:00 uur.